Aktuálně

ADMD Bulletin 2016

Bulletin ke stažení v PDF:

ADMD Bulletin 2016 – 6 MB, PDF


Vláda schválila Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací na léta 2016–2020 (NP)

V následujících letech bude kladen větší důraz na podporu aplikovaného výzkumu pro potřeby ekonomiky a státní správy. Dokument určuje klíčové obory a výzkumná témata, na něž by se měl aplikovaný výzkum zaměřit. Národní politika také navrhuje změny v řízení a financování vědy tak, aby vznikalo víc špičkových vědeckých výsledků a do výzkumu a vývoje se víc zapojovaly firmy. Potřeby průmyslu, ale i státní správy budou průběžně projednávány se zástupci trhu a budou se podle nich upravovat programy podpory. Jako klíčové obory byly vytipovány biotechnologie a nanotechnologie, digitální ekonomika, automobilový a letecký průmysl a železniční doprava, ale také tradiční odvětví jako strojírenství, elektrotechnika, ocelářství, slévárenství a energetika. Pozornost se nově zaměří také na kulturní a kreativn í průmysly.

Národní politika dále určuje pět oblastí, v nichž česká věda zaostává, a navrhuje řešení.

1.) Systém řízení vědy a výzkumu Řízení vědní politiky se má sjednotit pod jeden úřad, plánované Ministerstvo pro vědu. Pod něj by spadalo financování výzkumných institucí včetně nově vzniklých výzkumných center, na centrální úrovni by se zde řešila také mezinárodní vědecká spolupráce a vědecká diplomacie.

2.) Veřejný sektor Nový systém hodnocení výzkumných organizací by měl podpořit špičkové vědecké výsledky a nastartovat aplikovaný výzkum a zapojení výzkumníků do mezinárodní spolupráce. Vznikne také přehledný systém financování nových výzkumných center a velkých infrastruktur.

3.) Spolupráce soukromého a veřejného sektoru Hodnocení a financování výzkumu bude upraveno tak, aby motivovalo výzkumníky a podniky ke spolupráci. Část stávajících pracovišť by se mohla transformovat v centra aplikovaného výzkumu. Vznikne databáze přístrojů, které mají výzkumné organizace a které by mohly být využity také pro podnikový výzkum.

4.) Inovace v podnicích Do výzkumu a vývoje zatím investují zejména velké nadnárodní firmy. Nové služby a finanční nástroje (například Národní inovační fond) mají pomoci malým a středním podnikům zapojit se do výzkumu.

5.) Strategické zacílení podpory Výsledky aplikovaného výzkumu se dosud jen v malé míře uplatňují v praxi, programy na podporu výzkumu jsou příliš obecně zaměřené. Nově se proto stanoví prioritní oblasti aplikovaného výzkumu, které se budou podporovat. Programy budou zaměřeny na konkrétní témata podle aktuálních potřeb podniků a také s ohledem na potenciální výzvy nebo hrozby, kterým bude společnost čelit (například migrace, sucho).


Silva Regina 2016

Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví je partnerem veletrhu Silva Regina 2016 – Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh – www.bvv.cz/silva-regina/ , který se bude konat ve dnech 3. – 7. 4. 2016 na brněnském výstavišti. Expozice ČTPLH bude umístěna v pavilonu Z, číslo stánku 61.

Pro další informace kontaktujte tajemníka ČTPLH.

Petra Volejníková, tajemník ČTPLH


Záštita nad veletrhem CESTY DŘEVA

Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví převzala záštitu nad veletrhem CESTY DŘEVA, který se koná na výstavišti Expo Praha ve dnech 21. – 23. 1. 2016